Επιλογή ημέρας εμβρυομεταφοράς

Οι συνηθέστερες μέρες εμβρυομεταφοράς είναι η 3η ή 5η μέρα σε στάδιο βλαστοκύστης. Έχει βρεθεί ότι η εμβρυομεταφορά 5η μέρας σε στάδιο βλαστοκύστης έχει καλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης λόγω του ότι τα έμβρυα αυτά είναι πιο διαφοροποιημένα και άρα πιο δυναμικά και έτσι η τεχνική μιμείται πιστότερα τη φυσική επιλογή.

Η τεχνική τροποποιείται αναλογα με:

 1. το αν σε προηγούμενη προσπάθεια με συγκεκριμένη μέρα εμβρυομεταφοράς δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη, τότε μεταφέρουμε την ημέρα εμβρυομεταφοράς μπρος ή πίσω από την προηγούμενη ημέρα εμβρυομεταφοράς
 2. τον αριθμό εμβρύων που έχουμε στη διάθεση μας:
   • αν είναι λίγα μεταφέρονται την 3η μέρα
   • αν είναι περισσότερα μεταφέρονται την 5η μέρα βλαστοκύστης
   • ανάλογα της τιμής της προγεστερόνης την ημέρα της ωοληψίας