Γυναικεία υπογονιμότητα

Ηλικία

Η πιθανότητα φυσικής σύλληψης ανά κύκλο προσπάθειας είναι 25% σε γυναίκες μέχρι 30 ετών. Σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών το ποσοστό πέφτει στο 18% και κοντά στο 12% σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 38 ετών. Σε ακόμη μεγαλύτερες ηλικίες η πιθανότητα για φυσική σύλληψη πέφτει κατακόρυφα σε μονοψήφιο αριθμό. Γίνεται έτσι σαφές ότι η γονιμότητα μιας γυναίκας φθίνει με την πάροδο του χρόνου με κρισιμότερη ηλικία αυτή των 38 ετών.

Επιπροσθέτως, όσο προχωράει η ηλικία της υποψήφιας μητέρας τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες παλινδρόμησης και αποβολής λόγω της αλλοίωσης του γενετικού υλικού (D.N.A) του ωαρίου δηλαδή του D.N.A. Σε ηλικίες 40-45 ετών το ποσοστό είναι περίπου 50% ενώ αυξάνεται απότομα στο 90% σε γυναίκες άνω των 45 ετών.

 

Προβλήματα σε σχέση με τα ωάρια

 • Απουσία ωαρίων στις ωοθήκες ή απουσία ωοθηκών
 • Χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών
 • Πρώιμη ανεπάρκεια ωοθηκών
 • Βλάβη ωοθηκών από τοξικούς παράγοντες (π.χ. χημειοθεραπεία)

Αδυναμία ωρίμανσης ή απελευθέρωσης των ωαρίων

 • Ορμονικές διαταραχές (π.χ. υπερπρολακτιναιμία ή υπό / υπέρ θυρεοειδισμός)
 • Πολυκυστικές ωοθήκες
 • Υπερβολική αύξηση ή μείωση του βάρους
 • Υπερβολική άσκηση (αμηνόρροια αθλητριών)

Αδυναμία προώθησης του ωαρίου στη σάλπιγγα

Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από πυελικές φλεγμονές (χλαμύδια ή ουρεόπλασμα) ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή των σαλπίγγων (όπως πχ λύση συμφύσεων, θεραπεία ενδομητρίωσης κ.α).

 

Προβλήματα ποιότητας ωαρίων

 • Ενδομητρίωση
 • Προχωρημένη ηλικία της γυναίκας
 • Γενετικοί παράγοντες

Αν αντιμετωπισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ωαρίου μπορεί να επιτευχθεί κύηση σε ένα 50%-60% των περιστατικών αυτών. Δυστυχώς οι υπόλοιπες γυναίκες θα καταφύγουν σε δωρεά ωαρίων.