Καθ'έξιν αποβολές

Ως τέτοιες ορίζεται η απώλεια τριών συναπτών κλινικά ανιχνεύσιμων κυήσεων (δηλαδή κυήσεων που αναγνωρίζονται με το υπέρηχοφραφημα). Η συχνότητα αυτού δεν ξεπερνάει το 4%.

ΑΙΤΙΑ

Χρωμοσωμικά

Στο 5% των περιπτώσεων ένας από τους δύο και ορισμένες φορές και οι δύο υποψήφιοι γονείς να είναι φορείς κάποιας χρωμοσωμιακής ανωμαλίας η οποία όταν μεταδοθεί στο έμβρυο να προκαλεί αποβολή. Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι το ζευγάρι να υποβληθεί σε εξέταση καρυότυπου προς επιβεβαίωση της διάγνωσης. Σε αυτές τις καταστάσεις αυτές συστήνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση με προεμφυτευτική διάγνωση, δηλαδή έλεγχος των εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης πριν εμφυτευθούν, με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 80%.

Ανατομικά αίτια

  • Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας (δίδελφυς ή μονόκερος μήτρα)
  • Ινομυώματα
  • Ενδομητρικές συμφύσεις
  • Ενδομητρικοί πολύποδες
  • Ανεπάρκεια τραχήλου (χρήζει περίδεσης γύρω στις 15 εβδομάδες κύησης)

Λοιμώδεις και ανοσολογικοί παράγοντες

Η χρόνια ενδομητρίτιδα προδιαθέτει σε καθ' εξίν αποβολές. Η διάγνωση αυτή μπαίνει με την υστεροσκόπηση και βιοψία του ενδομητρίου.

Ορμονικά αίτια

Αυτά είναι ίσως τα πλέον συχνά αίτια των καθ' εξίν αποβολών. Αφορούν πάνω από το 30% των περιπτώσεων.

  • Διαταραχές θυρεοειδή (υπό ή υπερθυρεοειδισμός)
  • Διαταραχές στον μεταβολισμό της γλυκόζης
  • Προλακτινώματα (υπερπρολακτιναιμία)

Θρομβοφιλία

Ορισμένες μορφές θρομβοφιλίας φάινεται να έχουν ισχυρή συσχέτιση με τις καθ'έξιν αποβολές και χρήζουν διερεύνησης και αντιμετώπισης από ειδικό αιματολόγο.