Πρωτόκολλα

ΜΑΚΡΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (LONG PROTOCOL)

Διακρίνεται σε 3 φάσεις:

  1. Φάση καταστολής
  2. Φάση διέγερσης
  3. Φάση ωοληψίας, γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς

Φάση καταστολής

Ξεκινάει από την 2η φάση του προηγούμενου κύκλου, συνήθως 21η ή 22η μέρα σε κύκλο 28 ημερών, και κρατάει περίπου 10-14 μέρες.

Φάση διέγερσης

Αυτή ξεκινάει αφού διαπιστωθεί (βιοχημικά) ότι η καταστολή έχει επιτευχθεί. Αυτό γίνεται με την μέτρηση οιστραδιόλης αίματος και εφ' όσον αυτή είναι κατω από 50pg/ml σηματοδοτεί την προσωρινή καταστολή της λειτουργίας  των ωοθηκών. Όταν αναμένεται πτωχή αντίδραση των ωοθηκών π.χ. λόγω ηλικίας, λόγω χαμηλής αντι-μουλλέριας ορμόνης Α.Μ.Η, τότε η διέγερση με γοναδοτροπίνες ξεκινά με 450 IU ημερησίως που είναι το μέγιστο της δόσης. Υπέρβαση της δόσης αυτής έχει βρεθεί βιβλιογραφικά ότι δεν βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Η διάρκεια της φάσης διέγερσης με γοναδοτροπίνες διαρκεί 12-16 μέρες και κατά την διάρκεια αυτής διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος και βιοχημικός έλεγχος της οιστραδιόλης και αν χρειαστεί και της προγεστερόνης.

Φάση ωοληψίας – γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς

Όταν η διέγερση οδηγήσει στο σχηματισμό αρκετών ωαρίων και αυτα φθάσουν το μέγεθος 18-20 mm τότε αποφασίζεται η ωοληψία η οποία γίνεται 36 ώρες μετά από ένεση χοριακής γοναδοτροπίνης (pregnyl ή ovitrelle). Αφού πάρει η γυναίκα ελαφριά νάρκωση ολική (Μέθη) γίνεται η συλλογή του ωαρίου με κολπικό υπερηχογράφημα και παράλληλα ζητείται από τον σύντροφο η δειγματοληψία σπέρματος.

Το σπέρμα, αφού υποστεί ειδική επεξεργασία προκειμένου να καθαριστεί από μικρόβια και να επιλεγούν τα ποιο κατάλληλα σπερματοζωάρια, θα οδηγηθεί στο εργαστήριο μαζι με τα ωάρια για να γίνει έιτε κλασική γονιμοποίηση είτε μικρογονιμοποίηση (ICSI) και μετά από 3 εώς 5 μέρες να ακολουθήσει η μεταφορά εμβρύων εντός της ενδομητρικής κοιλότητας (εμβρυομεταφορά). 14 μέρες μετά την εμβρυομεταφορά δινεργείται μέτρηση hCG στο αίμα για να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη.

ΒΡΑΧΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (SHORT PROTOCOL)

Βραχύ πρωτόκολλο εφαρμόζεται εκεί όπου το μακρύ πρωτόκολλο δεν μας έχει δώσει αρκετά ωάρια ή σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές η καταστολή αρχιζει την 2η μέρα του κύκλου και η διέγερση την επομενη μέρα και συνεχίζονται παράλληλα για διάστημα που θα κρίνει ο ιατρός. Υπερηχογράφημα και βιοχημικός έλεγχος οιστραδιόλης διενεργείται την 8η μέρα πρόκλησης. Το πρωτόκολλο διαρκεί περίπου 12-14 μέρες.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΉ

Η διέγερση ξεκινάει την 2η μέρα του κύκλου και την 6η ή 7η μέρα της διέγερσης γίνεται μέτρηση οιστραδιόλης και LH και διενεργείται το 1ο υπερηχογράφημα. Αν ανευρεθεί ωοθυλάκιο πάνω από 12-14 ΜΜ τότε αρχίζει παράλληλα με την διέγερση η χορήγηση και ανταγωνιστή ( ORCALUTRAN ή CETRODITE) ούτως ώστε να εμποδίσει την απότομη άνοδο της LH (LH peak) το οποίο οδηγεί σε ωορρηξία. Η ωοληψία γίνεται 12η-14η μέρα από την διέγερση.

Το πρωτόκολλο αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς:

  • βραχύτερο και αρα πιο ανεκτό από τη γυναίκα
  • παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό υπερδιέγερσης
  • επιτρέπει τη συγχρονισμένη ωοληψία 

Το μειονέκτημα του πρωτοκόλλου με ανταγωνιστή είναι τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε γυναίκες με διαπιστωμένη ενδομητρίωση. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ (ELONVA)

Η ELONVA (κοριφολλιτροπίνη-α) χορηγείται εφ' άπαξ την 2η μέρα του κύκλου και ουσιαστικά αντικαθιστά τις ενέσεις 7 ημερών, ενώ από την 6η μέρα του κύκλου συνδυάζεται με ανταγωνιστική και από την 8η μέρα αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διέγερση προστίθεται και καθημερινή δόση γοναδοτροπίνων μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό μέγεθος ωαρίων για να οδηγηθούμε σε ωοληψία.

Το μειονέκτημα του πρωτοκόλλου αυτού είναι ότι παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών.