Τεχνικές γονιμοποίησης

Κλασική Γονιμοποίηση (IVF)

  • Σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη σε προηγούμενες προσπάθειες με απλή IVF.
  • Όταν υπάρχουν καλές παράμετροι του σπέρματος
  • Σε γυναίκα κάτω από 40 ετών
  • Σε ιστορικό αυτόματης σύλληψης στο παρελθόν κυρίως για τον άνδρα.

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η μικρογονιμοποίηση είναι η σύλληψη ενός σπερματοζωαρίου μορφολογικά υγιούς και κινητού και η αναρρόφησή του σε μια μικροπιππέτα με την οποία ο/η εμβρυολογος τρυπαέι το ωάριο – κάτω από το ανάστροφο μικροσκόπιο – και εισαγει το σπερματοζωαρίο εντός του κυτταροπλάσματος του ωαρίου. Με άλλα λόγια η τεχνική αυτή προσομοιάζει στη φυσιολογική διαδικασία, κατά την οποία το σπερματοζωάριο τριπάει την διάφανη ζώνη του ωαρίου και εισέρχεται εντός αυτής, κάτω από υπερευαίσθητο μικροσκόπιο και ελεγχόμενες συνθήκες.

Περιπτώσεις που προτιμούμε το ICSI είναι:

  1. Σε ιστορικό αποτυχημένης γονιμοποίησης με IVF.
  2. Σε περιπτώσεις αδύναμου σπέρματος (χαμηλή κινητικότητα ή χαμηλός αριθμός)
  3. Σε ιστορικό ενδομητρίωσης