Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση είναι μια επέμβαση με την οποία, αφού χρησιμοποιήσουμε ως μέσο διάταση του εσωτερικού της μήτρας φυσιολογικό ορό υπό συνεχή ροή και πίεση, μπορούμε να εισέλθουμε με μια μικροσκοπική τηλεσκοπική κάμερα υψηλής ευκρίνειας στο εσωτερικό της μήτρας και να ελέγξουμε για την ύπαρξη τυχών ανωμαλιών του εσωτερικού τοιχώματος αυτής όπως:

  • Ενδομητρικός πολύποδας
  • Ενδομητρικές συμφύσεις
  • Υποβλεννογόνια ινομυώματα
  • Διαφράγματα μήτρας
  • Ενδοτραχηλικοί πολύποδες
  • Καρκίνος ενδομητρίου
  • Ενδομητρίτιδα (φλεγμονή του τοιχώματος της μήτρας που ενοχοποιείται για αδυναμία εμφύτευσης των εμβρύων)
  • Ανεύρεση και σύλληψη ενδομήτριων σπειραμάτων.

ΥστεροσκόπησηΕίναι επίσης δυνατό διαμέσου του υστεροσκοπίου να εισαχθούν στο εσωτερικό της μήτρας  ειδικά μικροεργαλεία για την εκτέλεση μικροεπεμβάσεων. Η διάρκεια της υστεροσκόπησης είναι από 15 λεπτά μέχρι 1 ώρα, ενώ δεν απαιτείται η παραμονή της ασθενούς στην κλινική για νοσηλεία.